Szervezetfejlesztés, változás-kezelés

Napjainkban leginkább a belső humántőke jobb kihasználása, a vezetői attitűdformálás érdekében kezdeményezik az esetenként egy-egy kisebb területre koncentráló, máskor a vállalat egészét érintő szervezetfejlesztési folyamat megindítását. Célunk, hogy alkalmassá tegyük a megbízó cég szervezetét arra, hogy a kihívást jelentő változásokra hatékonyan és eredményesen tudjon reagálni.
A szervezetfejlesztéssel kapcsolatos igények változatosak, ezért minden esetben igyekszünk a szervezetre szabott megoldást kialakítani, együttműködve a megrendelő szakembereivel. Ez a módszer több szempontból is eredményes, hiszen a problémák reális megfogalmazása, a javító jellegű javaslatok és az elkötelezett megvalósítás mellett összeforrott, jó problémamegoldó belső csapatot eredményez.
Nem kizárólag a szervezet tagjainak egyéni fejlesztéséről van szó, ugyanolyan fontos a résztvevők kapcsolatainak, egymásra kifejtett kölcsönhatásainak figyelembe vétele. A tudatos, tervszerű változás-kezelés kihat a szervezeti kultúrára, a humán rendszerekre, viselkedésre, ezáltal az emberi döntéseken és cselekvésen keresztül a folyamatokra és az eredményre is.

A szervezetfejlesztés folyamatát alapos előkészítéssel kezdjük, melynek során pontosan körvonalazódnak a célok és keretek. Meghatározzuk, hogy milyen változás hatására kívánják módosítani a szervezet struktúráját, hiszen csakis a probléma tisztázásával jelölhető ki a szervezetfejlesztés követendő iránya, a "MIT" és a "HOGYAN". Nagyon fontosnak tartjuk, hogy szakembereink ismerjék a vállalat értékeit, az erőforrásokat, a folyamatokat, a kommunikációt, a felelősségi köröket, valamint képet nyerjenek a változásra való hajlandóságról.

A szervezetfejlesztés céljának meghatározása után következik a szervezeti diagnózis, melynek során az egyes szervezeti egységek aktuális állapotának feltérképezése (dokumentumok elemzése, szervezeti folyamatok megfigyelése, strukturált interjúk, kérdőívek alkalmazása) zajlik. Ezáltal teljes képet kaphatunk a szervezetben dolgozók kapcsolatairól, annak minőségéről, a beilleszkedési nehézségekről, a követendő szokásokról, szabályokról, valamint a szervezeti tagokban rejlő lehetőségekről.

Ezután a beavatkozás megtervezése és végrehajtása történik, mely kiterjedhet az egész szervezetre, vagy kisebb csoportokra, de jelenthet egyéni fejlesztést is. Az alkalmazott módszerek igen széles tárháza áll rendelkezésünkre: jövőtervező vagy együttműködést javító workshopok felállítása, stratégiai műhelymunkák létrehozása, szervezeti kultúrafejlesztés, változásmenedzsment, csapatépítő tréningek az egymással kapcsolatban álló vezetők, beosztottak, illetve vegyes kultúrájú csoportok számára, készségfejlesztő tréningek vagy coaching.

A szervezetfejlesztés az ellenőrzés, utánkövetés (follow-up) szakaszával zárul, melynek során a változások figyelemmel kísérését, elemzését, értékelését végezzük.