Coaching

A coaching az üzleti folyamatokat kísérő intenzív, speciális munkaforma, amely a vezetőfejlesztés korszerű, hatékony eszköze és egyéni, személyre szabott foglalkozás keretében történik. A nagy empátiával és tapasztalattal rendelkező business coach igyekszik együtt gondolkodva, a problémákat minél reálisabban mérlegelve rávezetni a részt vevő vezetőt saját készségeinek legoptimálisabb működtetésére, s ha szükséges, a rossz rutinok megváltoztatására. A business coach azokkal az üzleti kérdésekkel foglalkozik, amelyekkel a coachee szakmai munkája során találkozik, és a lehetséges megoldások feltárásával előmozdítja a döntéshozatalt. A hatékony vezetés más alapkérdései is - motiválás, delegálás, időgazdálkodás, nehéz helyzetek megoldása - mind szóba kerülnek.

A coach és a coachee közötti kapcsolat kölcsönös megbecsülésen alapul. A coach elkötelezett, lelkiismeretes munkát végez annak érdekében, hogy a coachee közelebb kerüljön céljai eléréséhez. A rendszeres találkozókon olyan közös nyelvet alakítanak ki, amelyen eredményre vezető párbeszédet folytathatnak a felvetett problématerületekről, a bevezetésre kerülő változásokról.

A coaching kiváló lehetőség a változás támogatására! Elősegíti a gyorsabb integrációt, nagyobb teljesítményt eredményez, előrelépést idéz elő, növeli a hatékonyságot.

Gyakran merül fel igény egyedi coacholásra fiatal, ú.n. vezetői utánpótlás kinevelési program keretében folytatott képzés kiegészítéseként. Az alapismeretek csoportos formában történő átadása után a résztvevők számára egyedi coaching program kerül kidolgozásra. (Célszerű felmérő- és fejlesztő központ vagy más módszertan alkalmazása révén pontosítani a fejlesztési igényeket.)